Administrația județeană are proiectant pentru construcțiile și infrastructura care mai sunt necesare în cadrul Aeroportului Internațional Brașov

Administraţia judeţeană are proiectant pentru construcţiile şi infrastructura care mai sunt necesare în cadrul Aeroportului Internaţional Braşov.
Judeţul Braşov reprezentat prin preşedintele Consiliului Judeţean Adrian-Ioan Veştea, în calitate de achizitor, a semnat cu Asocierea SC PENCRAFT SRL – SC MIHUL SRL contractul de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic aferente obiectivului de investiţii Clădiri și Infrastructură Anexe la Aeroportul Internațional Brașov.
Obiectul contractului constă în prestarea serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate, precum şi a proiectului de execuţie, inclusiv asigurarea consultanţei în desfăşurarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor, dar şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor.
Astfel, firmele prestatoare vor elabora studiul de fezabilitate şi vor revizui Master Planul Aeroportului Internațional Brașov, vor întocmi proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor şi proiectul de organizare a execuției lucrărilor, vor depune la autorităţile competente documentaţiile în vederea obţinerii acordurilor şi avizelor pentru autorizaţia de construire, vor realiza proiectul tehnic, caietele de sarcini şi detaliile de execuţie. De asemenea, proiectanţii vor face verificarea tehnică, vor furniza consultanţă, prin experţi cooptaţi, pe durata derulării procedurilor de achiziţie a lucrărilor şi vor asigura asistenţa tehnică în perioada de execuţie a lucrărilor. Preţul total al contractului este de 1.975.400 lei.
Durata de prestare a serviciilor este de maximum 50 de zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor aferente studiului de fezabilitate, respectiv maximum 40 de zile de la emiterea ordinului de începere pentru restul serviciilor de proiectare cuprinse în contract. La această durată se adaugă obligația proiectantului de a acorda asistență tehnică achizitorului pe durata realizării procedurilor pentru atribuirea contractului de execuție a lucrărilor și în perioada de implementare a proiectului. Durata contractului decurge de la data semnării și înregistrării lui şi până la recepţia finală a lucrărilor executate şi efectuarea tuturor plăţilor, dar nu poate depăşi 20 luni.
Construcţiile şi infrastructura care vor fi proiectate în baza acestui contract sunt trei clădiri în care vor funcţiona birouri operaţionale, arhive, garaje pentru autospecialele de deszăpezire, pentru degivror şi echipamentele Friction Tester, magazii de piese şi vestiare, alături de tancul și platforma de alimentare cu combustibil, precum şi cea de sortare a deșeurilor. De asemenea, vor fi proiectate amenajarea peisagistică şi sistematizarea zonei verzi din vecinătatea terminalului, sistemul de irigație a suprafețelor înierbate, dar şi soluția pentru colectarea separată a scurgerii lichidului de degivrare și antigivrare.
În zilele următoare vom emite ordinul de începere pentru prima parte a proiectării clădirilor şi infrastructurii anexe, respectiv întocmirea studiului de fezabilitate. Avem contractate sau deja în diverse stadii de execuţie mai multe tipuri de lucrări şi documentaţii legate de Aeroportul Internaţional de la Ghimbav, care este obiectivul investiţional numărul 1 al judeţului Braşov. Anul 2021 este decisiv în ceea ce priveşte finalizarea infrastructurii aeroportuare şi facem toate demersurile în acest sens, deoarece ne dorim ca aeroportul să fie funcţional şi operabil până la sfârşitul anului”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Previous Reabilitarea Drumului Județean 132

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj