Consiliul Judeţean a emis ordinul de începere privind prestarea serviilor de proiectare pentru realizarea obiectivului „Proiect Tehnic şi Execuţie – Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav km 0+000-6+505”.

Pe data de 9 decembrie, Consiliul Judeţean a emis ordinul de începere privind prestarea serviilor de proiectare pentru realizarea obiectivului „Proiect Tehnic şi Execuţie – Reabilitare DJ 106 B Vulcan (DJ 112 A) – Holbav km 0+000-6+505”.

Firma care şi-a adjudecat contractul este S.C. Viarom Construct S.R.L, cu subcontractanţii SC Specialist Consulting SRL (pentru prestarea serviciilor de proiectare) și SC Pegasus Engineering SRL (pentru serviciile de verificare proiect), iar prețul convenit pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, plătibil executantului de către autoritatea contractantă are valoarea de 21.333.663,12 lei cu TVA, fondurile fiind asigurate din bugetul judeţean.

„Intenţia noastră este să modernizăm acest drum, prin intermediul căruia să avem o mai bună conexiune a comunelor Vulcan şi Holbav cu zona metropolitană Braşov şi să reuşim o mai bună punere în valoare a potenţialului de dezvoltare turistică a zonei”ֲ, a spus Daniel Gligoraş, administratorul public al judeţului Braşov.

Contractul vizează furnizarea serviciilor de proiectare, verificare a proiectului şi asistenţă tehnică asigurată de proiectant și verificator, precum și execuţia reabilitării drumului judeţean 106 B, pe traseul Vulcan – Holbav, în lungime de 6,505 km.

În cadrul contractului, pe partea de proiectare sunt prevăzute actualizarea expertizei tehnice, actualizarea studiilor de teren sau refacerea lor – dacă acest lucru este necesar pentru finalizarea documentației tehnico-economice, precum şi întocmirea documentaţiilor tehnice în vederea obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor.

Realizarea documentațiilor pentru elaborarea proiectul tehnic de execuţie şi serviciile de asistență tehnică pe perioada execuţiei lucrărilor până la finalizarea lor sunt de asemenea incluse în acest contract.

Pe partea de execuţie sunt prevăzute lucrări de refacere a părţii carosabile, a podurilor şi podeţelor, pe întreaga lungime a drumului, astfel încât acestea să fie viabilizate şi aduse într-o stare corespunzătoare asigurării cerințelor de siguranță pentru şoferi şi pietoni.

„Începem implementarea acestui proiect utilizând fondurile proprii ale judeţului, cel puţin pe partea de proiectare, dar ne propunem să atragem cea mai mare parte a finanţării lucrărilor prin programe de finanţare nerambursabilă, fie fonduri europene, fie guvernamentale. Sperăm să reuşim să atragem cât mai multe fonduri din alte surse, ştiut fiind faptul că avem necesităţi de investiţii în reţeaua rutieră din toate zonele judeţului, iar din bugetul propriu nu putem acoperi decât o mică parte din acestea”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Termenul pentru implementarea contractului este de 18 luni, din care termenul pentru prestarea serviciilor de proiectare este de 6 luni, iar perioada prevăzută pentru execuția lucrărilor este de 12 luni.

Potrivit prevederilor contractuale, perioada de garanţie la terminarea lucrărilor este de 72 de luni și începe de la data aprobării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, până la recepția finală.

Previous Serviciile Salvamont din România au câștigat categoria ”Best Upcoming Search And Rescue Drone Team Award”

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj