Moment esențial pentru operaționalizarea Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav!

Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Cristian-Ionuţ Costea, directorul general al UTI Construction and Facility Management SA, şi Raul Doicescu, preşedintele SC BOG’ART SRL, au semnat miercuri, 29 decembrie, contractul privind „Asigurarea serviciilor de navigație aeriană la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav / Realizarea infrastructurii fizice si dotarea acesteia cu echipamente specifice”, contract care vizează instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor specifice necesare furnizării informaţiilor de care au nevoie aeronavele, cât şi serviciilor de navigaţie aeriană la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav.
Evenimentul a avut loc la terminalul de pasageri al Aeroportului, în prezenţa domnilor Nicolae Stoica, directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), Marius Adrian Cojoc, directorul general al Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A., Florin Virgil Manta, directorul Direcţiei Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională (DSNAR) Arad, Gabriel Davidescu, director de dezvoltare în cadrul UTI Construction and Facility Management SA, şi Alexandru Anghel, directorul executiv al Direcţiei Implementare Aeroport din cadrul CJ.
Valoarea totală a contractului este de 78.716.387,06 lei, iar durata de execuție a prevederilor contractuale este de 14 luni.
Odată cu încheierea acestui contract, adjudecat de asocierea UTI Construction and Facility Management (lider)-BOG’ART SRL în urma procedurilor de achiziţie desfăşurate de Consiliul Judeţean în această toamnă, echipamentele necesare furnizării serviciilor de navigaţie aeriană la Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav sunt asigurate în totalitate.
De altfel, infrastructura necesară operaţionalizării Aeroportului se află în diferite stadii:
• Finalizate: pista, clădirea terminalului, platforma de îmbarcare-debarcare, calea de rulare, canalizarea pluvială a pistei, sistemul de balizaj cu construcţiile şi instalaţiile aferente, echipamentele de comunicaţie sol-sol, achiziţia autospecialelor ISU, de deszăpezire şi a altor utilaje, racordarea componentelor aeroportuare la reţelele de utilităţi.
• În etape avansate de execuţie: clădirea energetică, remiza PSI, posturile de control acces, gospodăria de apă, parcarea și drumul de acces între terminal şi DJ 103C, drumurile tehnologice interioare, drumul perimetral şi accesele la echipamentele de radionavigaţie, construirea împrejmuirilor şi a porţilor, devierea canalului Beselcin şi montarea sistemului de protecţie perimetrală.
• Infrastructura contractată ce urmează să fie implementată este cea privind asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană, atât pe partea de proceduri de zbor instrumental şi proiectarea spațiului aerian, cât şi în ceea ce priveşte realizarea infrastructurii fizice şi dotarea acesteia cu echipamente specifice.
În deschiderea evenimentului, Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, a explicat că materializarea acestui contract a însemnat parcurgerea unor etape birocratice care au început cu procedurile de achiziţie pentru întocmirea studiului de fezabilitate privind asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană. La termenul de depunere a ofertelor stabilit pe 31 iulie 2019 nu a existat niciun ofertant, astfel că procedura a trebuit reluată. La următorul termenul de depunere, din 21 octombrie 2019, au existat doi ofertanţi, iar în urma evaluării documentaţiilor a fost desemnat un câştigător. Contractul cu firma câştigătoare, Teche Construct Solutions SRL, a fost semnat în 18 decembrie 2019. Din păcate, din motive independente de Consiliul Judeţean Braşov, care au ţinut de relaţia contractorului cu subcontactanţii săi, în 28 aprilie 2020 s-a

ajuns în situaţia rezilierii contractului, ceea ce a făcut ca întreaga procedură de atribuire a studiului de fezabilitate privind serviciile de navigaţie aeriană să fie reluată. În data 9 iunie 2020 a fost termenul pentru depunerea ofertelor, iar singurul ofertant participant la această procedură a fost declarat câştigător. Astfel, contractul cu Business Analysis&Strategy Consulting s-a semnat în 13 august 2020.
Studiul de fezabilitate a prezentat trei soluţii tehnice pentru asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană – turn virtual, remote şi clasic. „Am înaintat aceste documentaţii către ROMATSA pentru a decide care este varianta optimă ce trebuie folosită, având în vedere că ROMATSA dirijează traficul aerian la nivelul întregii ţări. Am avut o hotărâre a Consiliului de Administraţie al ROMATSA, în mai 2021, cu privire la soluţia de turn virtual la distanţă, astfel că a trebuit să întocmim caietul de sarcini pe specificul respectiv. Am început procedura de achiziţie în iunie 2021, pe 7 iulie 2021 am primit validarea documentaţiei, iar pe 13 iulie am putut s-o publicăm în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice. La data de depunere a ofertelor – 14 octombrie 2021, am avut un singur ofertant, asocierea UTI Construction and Facility Management SA – BOG’ART SRL. Au fost aproape trei luni în care s-au cerut clarificări din partea mai multor firme, însă în final doar o singură ofertă a fost depusă. Fiind vorba despre un proiect extrem de important, întreaga procedură s-a desfăşurat sub supravegherea Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice. Raportul procedurii s-a finalizat pe 24 decembrie, am primit avizul conform de la ANAP, iar astăzi putem semna acest contract”, a explicat preşedintele CJ Braşov.
Pentru implementarea contractului „Asigurarea serviciilor de navigație aeriană la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav / Realizarea infrastructurii fizice si dotarea acesteia cu echipamente specifice”, asocierea UTI-BOG’ART a cooptat şapte subcontractanţi şi terţi: Centrul pentru Servicii de Radiocomunicaţii, Electroproiect SA, Smart Integrated Solutions SRL, Popp & Asociaţii, Thales Italia S.P.A., Saab Digital Air Traffic Solutions AB şi Specialne Systemy a Software A.S.
„Este o plăcere deosebită să revin la Braşov şi să întâlnesc oameni profesionişti, care ştiu ce vor şi cum să-şi atingă obiectivele asumate. Este locul în care ne simţim cel mai bine profesional, din punctul de vedere al motivaţiei şi sub aspectul colaborării. La Braşov, şi constructorul, şi beneficiarul au o singură preocupare: să facă un lucru bun şi trainic. Braşovul va avea, prin acest aeroport, un element de referinţă vizavi de calitate, de funcţionalitate şi de modul în care a fost construit pentru viitor. Pe lângă terminalul finalizat şi celelalte componente aeroportuare la care lucrăm, ne dorim să avem şi acest turn virtual care să întregească şi să pună în funcţiune Aeroportul”, a spus Raul Doicescu, preşedintele BOG’ART SRL.
Cristian-Ionuţ Costea, directorul general al UTI Construction and Facility Management SA, a declarat că „avem o experienţă vastă în domeniul aviatic, de-a lungul timpului reuşind să ducem la bun sfârşit proiecte de anvergură, precum cele de la aeroporturile internaţionale «Henri Coandă», Cluj-Napoca, Iaşi, Bacău şi Oradea. S-au alăturat acestui efort al nostru două companii cu renume internaţional – Saab din Suedia, pentru realizarea sistemului de turn virtual, şi Thales din Italia, pentru realizarea sistemului de navigaţie, precum şi alţi colaboratori importanţi. Contractul prevedere o fază de proiectare, iar după obţinerea avizelor de proiectare vom trece la partea de implementare, punere în funcţiune, întreţinere şi mentenanţă. Vă asigur că vom pune la dispoziţie toţi specialiştii necesari, astfel încât acest proiect să fie unul de succes”.

Braşovul are primul aeroport din România care va fi dirijat prin turn virtual şi primul aeroport care îşi achiziţionează echipamentele de radionavigaţie!
În baza contractului semnat astăzi, va fi pusă în aplicare soluţia de Turn de control virtual, urmând să fie achiziționate şi instalate sisteme de echipamente care asigură furnizarea serviciilor de comunicații pentru controlul traficului aerian (ATC), de navigație, de supraveghere şi a serviciilor meteorologice în cadrul Aeroportului.

Semnarea contractului este punctul de pornire al implementării Turnului virtual (Remote Tower) pentru dirijarea traficului aerian pe Aeroportul Braşov, care se va realiza de la Centrul Centrul Regional de Dirijare a Zborurilor din Arad, cel mai mare centru de dirijare a zborurilor din țară după cel din București.
Conceptul de Remote Tower este cea mai avansată tehnologie disponibilă la acest moment pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian, ce aduce atât beneficii economice, prin costuri de funcționare eficiente, mai reduse, cât și o utilizare mai flexibilă a personalului de specialitate.
Remote Tower este o soluţie de ultimă oră la nivel mondial şi european care reprezintă o premieră pentru aeroporturile din România. În acest sens, expertiza şi sprijinul asigurate de ROMATSA şi AACR au fost indispensabile materializării acestui proiect.
Contractul prevede proiectarea, verificarea proiectului tehnic, asistenţa tehnică și execuţia clădirii de contingenţă, inclusiv inelul/reţeaua de fibră optică, inelul/reţeaua de alimentare a echipamentelor, precum şi lucrările de infrastructură pentru amplasarea echipamentelor în teren în conformitate cu studiul de fezabilitate.
Gabriel Davidescu, directorul de dezvoltare al UTI Construction and Facility Management SA, a prezentat etapele derulării acestui contract: „Vom avea o etapă de proiectare de trei luni, timp în care vom obţine toate avizele, acordurile necesare şi autorizaţia de construire, iar în luna martie-aprilie 2022 sperăm să începem lucrările de construcţie. Vom avea, în primul rând, clădirea de contingenţă în interiorul căreia vor fi acomodate toate echipamentele şi apoi partea de tehnologie propriu-zisă, cu toate sistemele de radionavigaţie, având ca element de maximă noutate Turnul Remote. Este pentru prima dată în România când zborurile de la Aeroportul Braşov vor fi dirijate la distanţă dintr-o locaţie de la Arad. Prima implementare în lume a acestui tip de turn a fost făcută în 2006, de către partenerii noştri de la Saab. Totodată, este pentru prima dată când un consiliu judeţean achiziţionează echipamente de radionavigaţie pentru un aeroport. Până în prezent, toate aceste echipamente fuseseră cumpărate de ROMATSA şi instalate pe aeroporturile din ţară. Sunt aproximativ 15 sisteme de echipamente pe care le vom instala: sistemele meteo, sistemele de comunicaţii sol-sol, sol-aer, sistemele de înregistrare vocală. Estimăm să finalizăm acest proiect la sfârşitul anului viitor, moment în care vor începe zborurile pe Aeroportul Braşov”.
Nicolae Stoica, directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române, a felicitat echipa Consiliului Judeţean Braşov şi cea de la ROMATSA pentru implicarea în acest proiect: „Mă bucur că în luna iulie 2021 am semnat un protocol tripartit, noi având calitatea de supervizor în acţiunea de finalizare a Aeroportului în vederea certificării. Remote Tower este un lucru nou pentru România, pentru noi şi pentru angajaţii AACR. Suntem implicaţi direct în proces, astfel încât să scurtăm timpii de finalizare şi certificare a Aeroportului Braşov şi vă suntem alături”.
Potrivit lui Marius Adrian Cojoc, directorul general al ROMATSA, controlul traficului aerian de la distanţă, respectiv al aterizărilor şi decolărilor de pe Aeroportul Braşov, este unul dintre cele mai importante proiecte derulate de instituţia pe care o conduce. „Vom beneficia de cea mai avansată tehnologie în domeniu, care va avea ca efect şi creşterea eficienţei costurilor. Este o soluţie de pionierat în România şi ne bucurăm că o vom implementa şi noi. În aceste zile de sărbătoare ni se demonstrează foarte clar utilitatea acestui aeroport. Este nevoie atât de partea de infrastructură şi de modernizarea sistemului rutier şi feroviar, cât şi de acest aeroport care va putea aduce la Braşov turişti din toate colţurile ţării şi lumii. Colaborarea între ROMATSA, Consiliul Judeţean şi AACR va continua prin intermediul asistenţei pe care o vom oferi pentru instalarea tuturor echipamentelor, precum şi pentru proiectarea spaţiului aerian şi a procedurilor de zbor, conform contractului deja semnat. În cursul anului 2022, pe măsură ce proiectul va evolua, ne vom ocupa de pregătirea personalului aferent şi vom asista elaborarea procedurilor de lucru pentru operaţionalizarea Aeroportului Internaţional Braşov”, a menţionat oficialul ROMATSA.

„Pentru noi, dirijarea la distanţă este o provocare. Surprinzător, provocarea nu va veni de la tehnologia propriu-zisă, ci de la implementarea procedurilor. Va fi foarte important ca spaţiul aerian pe care îl creăm aici şi procedurile care vor fi operaţionale să facă faţă provocărilor zonei, care sunt atât sub aspect meteorologic, cât şi în ceea ce priveşte utilizatorii spaţiului aerian – militari, aviaţie civilă, aerocluburi şi alte entităţi care activează în zonă. Sunt convins că vom reuşi să facem faţă acestor provocări, iar dirijarea de la Arad se va face chiar mai bine decât dintr-un turn clasic, deoarece tehnologia oferă facilităţi pe care o dirijare clasică nu le poate asigura. Am încredere că vom duce la bun sfârşit primul aeroport din România construit în ultimii 50 de ani direct cu tehnologie Remote Tower”, a susţinut Florin Virgil Manta, directorul Direcţiei Serviciilor de Navigaţie Aeriană Regională Arad.
„Acesta este cel mai important contract semnat până în momentul de faţă pentru Aeroportul Braşov, nu atât din punctul de vedere al sumelor alocate, cât din punctul de vedere al complexităţii şi al efortului care a stat în spatele lui. Cu acest contract închidem componentele principale care vor asigura operaţionalizarea Aeroportului. Suntem în centrul atenţiei opiniei publice şi specialiştilor cu proiectul nostru, mai ales prin implementarea soluţiei de turn virtual. Ne bucurăm că am reuşit să strângem o echipă de oameni foarte buni care să vină în sprijinul Aeroportului de la Braşov, începând cu specialiştii de la Autoritatea Aeronautică şi ROMATSA. Am pornit la drum cu vizite la Eurocontrol, unde am discutat prima dată despre turnul virtual, iar acum am ajuns să avem parteneri serioşi, furnizori de tehnologie, cu care implementăm această soluţie inovatoare. Premisele sunt bune să mergem înainte şi să putem avea un aeroport operaţional la sfârşitul anului viitor”, a opinat Alexandru Anghel, directorul executiv al Direcţiei Implementare Aeroport din cadrul CJ Braşov.
„Este un moment extrem de important pentru noi. Intrăm în linie dreaptă cu asigurarea serviciilor de navigaţie aeriană la Aeroportul Internaţional Braşov. Mă bucur că astăzi suntem într-un terminal finalizat şi vreau să felicit asocierea BOG’ART – UTI pentru realizarea acestui obiectiv. Totodată, sunt bucuros că îi avem alături de noi pe conducătorii ROMATSA, care în baza acordului tripartit pe care l-am semnat în luna iulie a acestui an ne-a acordat asistenţă tehnică în cadrul procedurilor de achiziţie a serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi pe cei ai Autorităţii Aeronautice Civile Române, în calitate de autoritatea avizatoare. Am mai lucrat cu asocierea UTI – BOG’ART în condiţii foarte bune, iar subcontractanţii sunt firme recunoscute pe plan mondial ca lideri în furnizarea de tehnologie, aşa că am toată încrederea că şi acest contract va fi implementat în cele mai bune condiţii. Contractul are ca perioadă de realizare 14 luni, însă atâta timp cât echipamentele vor fi livrate şi instalate, există posibilitatea ca până la finele anului următor să putem avea primul zbor de pe aeroportul nostru”, a încheiat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

Previous Proceduri de achiziție pentru realizarea documentațiilor de proiectare necesare modernizării și reabilitării unor drumuri județene din zona metropolitană Brașov și din Ţara Făgărașului.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj