Programul de transport public județean de persoane, realizat prin curse regulate, în perioada 2022-2028 este lansat în dezbatere publică

Consiliul Județean Brașov a lansat luni, 22 martie, în dezbatere publică „Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate în judeţul Braşov, 2022-2028”. Documentul va rămâne în dezbatere timp de 30 de zile lucrătoare, după care va fi actualizat şi completat cu sugestiile şi propunerile venite din partea persoanelor fizice şi juridice interesate, iar ulterior va fi aprobat în plenul forului deliberativ judeţean.
Programul de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate în judeţul Braşov, în perioada 2022-2028 a fost elaborat de specialiştii Autorităţii Judeţene de Transport de Persoane din cadrul CJ, având la bază rezultatele unui Studiu de trafic/mobilitate efectuat pe parcursul anului 2020, prin intermediul căruia au fost identificate şi evaluate fluxurile de călători, precum şi cerinţele de mobilitate ale colectivităţilor locale, astfel încât traseele să fie actualizate și dimensionate în funcţie de necesităţile de deplasare ale cetăţenilor.
În realizarea Studiului de trafic/mobilitate s-au avut în vedere condiţiile infrastructurii existente, aspectele de ordin geografic, demografic, social, ocupaţional, economic, jurisdicţional, cultural, turistic, precum şi alţi factori de influenţă, inclusiv potenţiale situaţii de risc.
Pe baza Studiului au fost stabilite traseele judeţene principale şi cele secundare, numărul de grupe de trasee judeţene, numărul de trasee individuale, dar şi rutele nerentabile, fiind determinate intinerariul şi lungimea fiecărui traseu judeţean exprimat în kilometri, pe fiecare categorie de drum (naţional, judeţean, comunal). Prin intermediul Studiului de trafic/mobilitate au fost corelate capacitatea şi numărul mijloacelor de transport cu cererea de transport existentă pentru fiecare traseu, în aşa fel încât să fie satisfăcute cu prioritate nevoile de transport ale populaţiei şi ale operatorilor economici pe întreg teritoriul judeţului Braşov, prin asigurarea unui serviciu de utilitate publică, în condiţii de siguranţă maximă.
Studiul de trafic/mobilitate a determinat numărul optim de staţii publice intermediare necesare îmbarcării şi debarcării călătorilor pe ambele sensuri de circulaţie, denumirea şi localizarea amplasamentelor, dotările acestora – unde acestea există, precum şi distanţa dintre staţii. Nu în ultimul rând, s-a urmărit anticiparea evoluţiei traficului şi a mobilităţii cetăţenilor în toate zonele din judeţ, în aşa fel încât să fie asigurate în totalitate solicitările de transport persoane la nivelul întregului judeţ, pentru o perioadă de şapte ani, respectiv 2022-2028.
Programul de transport public judeţean de persoane, realizat prin curse regulate în judeţul Braşov, în perioada 2022-2028 propune patru grupe de trasee structurate după principiul teritorialităţii, care vor permite armonizarea graficelor de circulaţie şi a capacităţilor de transport cu nevoile utilizatorilor din zonele respective. Grupele propuse se orientează pe noduri (principalele oraşe), dar şi pe direcţii de deplasare. De exemplu, toate traseele care fac legătura cu o zonă aflată de-a lungul unei artere principale, sunt constituite într-o grupă. Totodată, s-a ţinut cont de rentabilitatea traseelor, astfel încât să se asigure un echilibru din punct de vedere financiar şi fiecare grupă să conţină atât trasee rentabile, cât şi trasee sociale”, a explicat Todorică Şerban, vicepreşedintele CJ desemnat să coordoneze grupul de lucru pentru realizarea Planului de Mobilitate la nivelul judeţului Braşov.

Astfel, pentru perioada 2022-2028, la nivelul judeţului Braşov sunt propuse 51 de trasee de transport judeţean de persoane, structurate în 4 grupe de trasee.
Prima grupă include 19 trasee care fac legătura între: municipiul Braşov şi localităţi situate în partea de vest şi sud-vest faţă de Braşov; oraşul Zărneşti şi localităţi situate în partea de sud şi nord faţă de Zărneşti; municipiul Făgăraş şi localităţi situate în partea de sud-est şi vest faţă de Făgăraş; oraşul Victoria şi localităţi situate în partea de est şi sud-est faţă de Victoria.
Cea de-a doua grupă are în componenţă 4 trasee care asigură conexiunea rutieră între Braşov şi localităţi situate în partea de nord a municipiului.
Grupa a treia este formată dintr-un număr de 15 trasee care fac legătura între: municipiul Braşov şi localităţi situate în partea de vest şi nord-vest faţă de Braşov; municipiul Făgăraş şi localităţi situate în partea de est, vest, sud şi nord faţă de Făgăraş; oraşul Victoria şi localităţi situate în partea de nord faţă de Victoria, respectiv între Victoria şi Făgăraş.
Cea de-a patra grupă este formată din 13 trasee care leagă oraşul Rupea cu municipiile Braşov și Făgăraş, respectiv oraşul Rupea cu localităţile din jur.
Facem toate demersurile pentru ca începând cu 1 ianuarie 2022 să putem asigura pentru următorii şapte ani un serviciu public de transport judeţean de persoane modern și eficient, realizat în cele mai bune condiţii, cu respectarea tuturor normativelor în vigoare, realizat în condiţii de siguranţă şi la tarife care să le permită tuturor cetăţenilor să se deplaseze acolo unde au nevoie. Ne interesează să avem operatori pe toate traseele care au rezultat în urma studiului de trafic/mobilitate, astfel încât cetăţenii să aibă acces neîngrădit la acest serviciu public. Pregătim lansarea licitației pentru atribuirea traseelor de transport județean de persoane şi ne dorim să avem întreaga documentație pregătită până la începutul lunii iunie 2021, în așa fel încât să putem finaliza licitația și să avem contractele semnate la 31 decembrie 2021”, a menţionat preşedintele CJ Braşov Adrian-Ioan Veştea.
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate în judeţul Braşov, 2022-2028”, cu documentaţia de bază, poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov secţiunea Dezbatere publică, precum şi la sediul Consiliului Judeţean Braşov – B-dul. Eroilor nr. 5. De asemenea, doritorii pot obţine o copie a acestuia, pe baza unei cereri depuse la Compartimentul Informare, Relaţii cu Publicul şi Secretariat A.T.O.P. din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, camera 10.
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, până la data de 2.04.2021, ora 16:00, se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre menţionat. Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare se vor transmite la email , prin poştă, pe adresa: Consiliul Judeţean Braşov, B-dul. Eroilor nr. 5, sau vor fi depuse la Registratura Consiliului Judeţean Braşov, camera 10. Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la proiect de act normativ”.

Previous Eveniment de comemorare a eroului-martir Liviu Cornel Babeș

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj