Reabilitarea Drumului Județean 132

Reabilitarea Drumului Județean 132, o șansă pentru comunitățile locale din nordul județului Brașov
Două acorduri contractuale pentru execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare a unor drumuri județene au fost încheiate în aceste zile.
Județul Brașov, în calitate de beneficiar, reprezentat prin președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, a semnat cu firma Viarom Construct SRL contractul de execuţie a lucrărilor incluse în proiectul „Reabilitare DJ 132 Rupea – Homorod – Mercheasa – Jimbor – limită județ Harghita km 0+000 – 18+250”.
Valoarea totală a contractului este de 58.605.269 lei.
În termenul contractual de 18 luni, antreprenorul va reface structura rutieră a drumului interjudeţean DJ 132, pe o lungime de 18,161 km, cu tot ceea ce înseamnă carosabil, acostamente, drumuri laterale, trotuare şi amenajare alveole pentru staţii de transport public. De asemenea, constructorul va realiza lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, va reface rigolele carosabile şi de acostament, podeţele transversale, podeţele la drumurile laterale și podeţele de acces, va reabilita podurile sau le va reconstrui, dacă situația o impune. În cadrul proiectului sunt incluse și lucrări pentru siguranţa circulaţiei prin parapete de protecţie, marcaje longitudinale, marcaje transversale, indicatoare şi stâlpi rutieri, benzi rezonatoare, precum și proiectarea şi execuţia devierii sau, după caz, a protejării reţelelor de utilităţi.
Finanțarea lucrărilor de realizare a acestui proiect extrem de necesar localităților din zona Rupea este asigurată cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării, în cadrul etapei a II-a a Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
Durata perioadei de garanţie a lucrărilor, prevăzută în contract, este de trei ani. Urmează ca supervizorul lucrărilor, firma Venturo Investment SRL, să transmită către antreprenor ordinul administrativ de începere, cu notificarea datei de începere a lucrărilor. În contract se precizează faptul că antreprenorul va începe execuţia cât mai curând posibil după această dată şi va continua lucrările cu promptitudine şi fără întârzieri.

Reabilitarea drumului județean 108, o legătură directă între două comune din Zona Metropolitană Brașov
Un alt contract încheiat este cel de achiziție publică a lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Proiect Tehnic și Execuţie – Reabilitare DJ 108 Hărman-Sânpetru, km 0+000 – 4+380”, contract semnat de Județul Brașov, în calitate de achizitor, cu Asocierea SC Valdek Impex SRL – SC BETA-COPS SRL.
Valoarea totală a contractului este de 16.981.931,47 lei. Defalcată, această sumă include servicii de proiectare, inclusiv verificarea proiectului, care înseamnă 392.700 lei; servicii de asistență tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, care au valoarea de 77.916,44 lei; cheltuieli pentru relocare sau protejare a rețelelor de utilităților, care sunt în cuantum de 1.190.000 lei. Cea mai mare parte a valorii contractului o reprezintă lucrările de execuție, inclusiv organizarea de șantier, care totalizează 15.321.315,03 lei.
Durata efectivă de prestare și execuție a contractului este de 19 luni. Primele 3 luni sunt alocate proiectării, interval care nu cuprinde perioada între etapa de proiectare și cea executie, necesară pentru obținerea autorizației de contruire. Lucrările propriu-zise vor trebui realizate în decurs de 16 luni, începând cu data primirii ordinului de începere (durată care nu cuprinde perioada în care condițiile meteorologice nu permit derularea acestora).
Potrivit contractului, Consiliul Județean va emite ordinul de începere a lucrărilor în maximum 15 zile de la data obținerii autorizației de construire, iar executantul are obligaţia de a le demara în termen maxim de 5 zile calendaristice de la primirea ordinului din partea achizitorului. Perioada de garanţie acordată lucrărilor este de 5 ani şi decurge de la data aprobării Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală.
Proiectul vizează reabilitarea drumului județean DJ 108, care asigură legătura directă între comunele Hărman și Sânpetru. Vor fi realizate lucrări de amenajare a structurii rutiere pe o lungime de 4,391 km, de preluare și descărcare a apelor pluviale, de amenajare a drumurilor laterale și a podețelor, precum și lucrări pentru siguranța circulației. Partea carosabilă asfaltată va avea lățimea de 6 metri, cu acostamente laterale de câte un metru. În cadrul proiectării va fi analizată posibilitatea de amenajare a unor piste de biciclete de-a lungul acestui drum.
În acest an continuăm și diversificăm investițiile în modernizarea infrastructurii de drumuri județene, pe care le considerăm prioritare pentru asigurarea condițiilor proice de dezvoltare socio-economică pentru toate localitățile județului Brașov. În acest sens, avem în implementare proiecte finanțate atât din fonduri europene, din fonduri guvernamentale și din bugetul propriu. Vom continua să facem toate demersurile pentru atragerea de fonduri prin intermediul tuturor instrumentelor de finanțare pe care suntem eligibili, astfel încât să valorificăm toate oportunitățile prin care putem contribui la îmbunătățirea infrastructurii județului Brașov”, a spus președintele Consiliului Județean, Adrian-Ioan Veștea.

Previous Lansare a proiectului People & Planet: a Common Destiny – Invitație

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj