Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav va fi operațional la începutul sezonului de vară de anul viitor

Specialiștii din cadrul Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. și ai Autorității Aeronautice Civile Române, prezenți la Brașov, în perioada 11-12 august 2022, s-au pus de acord în ceea ce privește începerea activităților de zbor pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Potrivit specialiștilor celor două instituții de la București, în luna iunie 2023 Aeroportul de la Brașov va fi operațional.

Acest termen a rezultat în urma mai multor ședințe de analiză comune, în cadrul cărora echipele de conducere din cadrul celor două instituții au evaluat fiecare demers în parte, atât din punct de vedere al complexității, al standardelor existente la nivel comunitar în domeniul securității aviației civile și în conformitate cu convențiile și regulamentele internaționale, care trebuie respectate cu strictețe, cât și din analiza termenelor de realizare a activităților specifice, ținând cont de interdependența acestora și de necesitatea corelării lor.

Astfel, s-a convenit asupra unui grafic de implementare a tuturor activităților necesare operaționalizării Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, respectiv pregătirea personalului, autorizarea echipamentelor și acceptarea modificării de sistem al serviciilor de management de trafic aerian (ATM/ANS), astfel încât activitățile să poată fi executate în paralel, coordonat, în vederea respectării termenelor propuse.

Operaționalizarea aeroportului este obiectivul principal al Consiliului Județean Brașov în această perioadă, obiectiv care presupune finalizarea contractelor de execuție privind infrastructura de aeroport, realizarea construcțiilor și furnizarea de echipamente necesare asigurării serviciilor de navigație aeriană, aprobarea procedurilor de zbor satelitare și convenționale și a spațiului aerian controlat.

Contractele aflate în derulare privind obiectivele ce au rămas de executat pentru finalizarea Aeroportului Brașov se află în stadii avansate de execuție. Contractul pentru  cele șapte obiecte, ce ține de infrastructura de aeroport intră, în perioada următoare, în faza de recepție la terminarea lucrărilor, de asemenea și contractul privind execuția drumului, perimetral, a gardului perimetral și a sistemului TVCI, sunt aproape de finalizare.

Activitățile critice necesare deschiderii aeroportului sunt de natura asigurării serviciilor de navigație aeriană, pregătire personal dirijare, certificare furnizor servicii navigație aeriană, aprobare echipamente de radionavigație, sistem meteo și comunicații.

Finalitatea procesului de operaționalizare se realizează prin publicarea informațiilor privind deschiderea unui nou aeroport – procedurile de zbor, spațiu aerian, datele privind echipamentele de radionavigație, proceduri locale, echipamente, dotări – în publicația de informații aeronautice AIP (Airport Information Publication).

Directorul Direcției Serviciilor de Navigație Aeriană Regională (DSNAR) Arad din cadrul ROMATSA, dl. Florin Virgil Manta a transmis:”Publicarea este un proces, ce ține de regulamentele internaționale; acest demers se poate face la anumite termene și cu un anume timp înainte, respectiv 56 de zile; dacă s-a sărit o etapă, totul se duce cu o lună mai departe și tot așa; această publicare este extrem de importantă, deoarece toți operatorii la nivel global trebuie să introducă aceste informații în calculatoarele aeronavelor până la cel mai mic detaliu. Publicarea informațiilor pentru deschiderea unui nou aeroport nu se poate înainta dacă nu este totul perfect, până la ultima virgulă!”

Pentru a avea setul de documente ce va fi publicat în AIP, este necesar un volum ridicat de muncă din partea specialiștilor implicați în proiect de la ROMATSA, AACR, AIR Design și Aeroportul Brașov.

Principalele concluzii ale ședințelor comune de analiză:

În urma ședințelor cu specialiștii de la București s-au stabilit activitățile și responsabilitățile ce îi revin fiecărei instituții în parte pentru a parcurge etapele necesare operaționalizării aeroportului, au fost identificate condiționările, precum și modul de colaborare între părți:

 • proiectantul de proceduri Air Design în urma consultării cu operatorii aerieni și părțile interesate, urmează să finalizeze procedurile de zbor convenționale, satelitare și spațial aerian, să întocmească raportul final; acest raport urmează, din nou, să fie aprobat de companiile aeriene, după care se va depune la AACR pentru avizare; ulterior, procedurile de aterizare, decolare, vor fi verificate din zbor, după instalarea echipamentelor de navigație aeriană și asigurarea comunicațiilor;
 • furnizorul de servicii de navigație aeriană ROMATSA are de îndeplinit o diversitate de atribuții: pe partea de instruire, persoanele desemnate pentru a dirija traficul aerian de la Arad, trebuie să treacă printr-un proces complex de instruire  proceduri de zbor, proceduri operaționale și acomodarea cu noile echipamente; fiecare echipament ce urmează a fi montat atât la DSNAR Arad, cât și în clădirea turnului de la Brașov, trebuie verificat și testat riguros, atât individual cât și în cadrul sistemului din care face parte; pentru fiecare echipament trebuie pregatită documentația de aprobare, ce trebuie înaintată către AACR; gestionarea, verificarea, transformarea datelor în formatul necesar publicării în AIP este, de asemenea, în sarcina specialiștilor de la ROMATSA; se va întocmi, de asemenea, o analiză de sigurantă, care să demonstreze că întregul sistem ce va asigura dirijarea pentru Aeroportul Brașov îndeplinește cerințele de siguranță;
 • Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) are în responsabilitate verificarea și avizarea tuturor documentelor, din punct de vedere al respectării regulamentelor și al siguranței traficului aerian, referitoare la proceduri de zbor, echipamente, programe de instruire, certificare aeroport, proceduri operaționale;
 • Consiliul Județean Brașov trebuie să asigure legăturile de date și voce pentru a transmite de la Brașov la Arad informațiile necesare dirijării; de asemenea, trebuie finalizată certificarea aeroportului, atât a infrastructurii cât și a terminalului de pasageri; sunt necesare demersuri administrative de recepție, intabulare, preluare în administrare a bunurilor pe regia aeroportuară; totodată, este necesară finalizarea organigramei, angajarea etapizată a personalului, instruirea corespunzătoare, etc.
 • Constructorul asocierea UTI Construction and Facility Management (lider) – BOG’ART SRL trebuie să finalizeze construcția clădirii de contingență, unde va fi poziționată camera serverelor, pe care se  vor înregistra datele de la echipamentele de radionavigație, meteo, comunicații; pe această clădire va fi amplasat pilonul cu platformă, pe care va fi instalat sistemul de camere pentru Remote Tower; de asemenea, intră în sarcina constructorului,  livrarea echipamentelor de radionavigație, meteo, comunicații, instalarea acestora pe pozițiile stabilite și asigurarea alimentării cu energie electrică și link de date; după instalare toate aceste echipamente vor fi verificate din zbor în vederea calibrării.

Directorul general al ROMATSA R.A., dl. Adrian Cojoc, prezent la conferința de presă organizată, astăzi, la sediul Consiliului Județean Brașov a declarat: ”Acest proiect este foarte complex, iar operaționalizarea Aeroportului Brașov aduce, în prim plan, două elemente de noutate: în primul rând, inițiativa susținută a Consiliului Județean Brașov, singura din România în ultimii 50 de ani de a construi de la zero un aeroport internațional, ce urmează a fi certificat, în conformitate cu ultimele reglementări europene aplicabile; în al doilea rând, soluția de ordin tehnologic – soluția de remote tower utilizată! Colaborarea este una interactivă, atât cu specialiștii AACR, cât si cu cei ai Consilului Județean Brașov. Toată resursa umană s-a implicat într-un mod susținut, urmărim optimizarea tuturor termenelor, astfel încât în cursul lunii iunie 2023, aeroportul de la Brașov să devină operațional!”

De asemenea, directorul operațional ROMATSA, dl. Adrian Florea a specificat: ”Prioritatea noastră și a tuturor partenerilor implicați în acest proiect este și va fi, întotdeauna, siguranța pasagerilor și a aerovavelor. Pentru aceasta, trebuie să avem în vedere și respectăm toate etapele certificării și să ne asigurăm că toate aspectele de siguranță au fost tratate și că nu există posibile pericole, care să nu fi fost identificate. Zona aeroportului este o zonă, ce ridică o serie de provocări din punct de vedere operațional, fenomene meteo deosebite, cu multe zile de ceață pe an, curenți orografici, sau așa-numiții curenți de undă, care sunt folosiți în activitatea de planorism, precum și schimbări frecvente ale direcției vântului – toate augmentate de un relief montan și o geografie dificilă pentru siguranța zborului. Cu toate acestea, suntem optimiști după discuțiile avute aici, la Brașov și considerăm că putem respecta toate etapele și toate termenele calendarului agreat, iar operaționalizarea aeroportului va fi realizată la termenul asumat. În final, după parcurgerea tuturor acestor etape și obținerea tuturor avizelor și aprobărilor, acest aeroport va fi integrat în Sistemul Național de Dirijare și Control al Traficului Aerian, pe care îl gestionăm noi!”

Echipamentele de radionavigație vor fi livrate în toamna acestui an

După obținerea toate avizelor și acordurile necesare, precum şi a autorizației de construire, în primăvara acestui an, au început lucrările de construcție pentru clădirea de contingență de către asocierea UTI Construction and Facility Management (lider) – BOG’ART SRL.

La momentul actual, clădirea de contingență se află într-un progres de 20 % conform graficului de lucrări.

Parterul clădirii este destinat integral sistemelor de navigație, găzduite într-un centru de date, precum și personalului de întreținere.

La etajul 1 vor fi sălile de curs necesare activităților de instruire a personalului, iar etajul II are o destinație operațională pentru meteorologie și contingență.

Pe terasa ultimului etaj va fi montat pilonul pentru susținerea sistemului de 360 de grade (16 camere de luat vederi) aferente turnului virtual.

Directorul Regiei Autonome ”Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, dl. Alexandru Anghel a transmis, că luna viitoare, vor fi livrate primele echipamente de radionavigație. Este pentru prima dată când un consiliu județean achiziționează echipamente de radionavigație pentru un aeroport. Până în prezent, toate aceste echipamente erau achiziționate de ROMATSA şi instalate pe aeroporturile din țară.

Sunt aproximativ 15 sisteme de echipamente care urmează a fi livrate și instalate în această toamnă: sistemele meteo, sistemele de comunicații sol-sol, sol-aer, sistemele de înregistrare vocală.

Ultimul echipament pentru clădirea de contingență va ajunge la Ghimbav în luna octombrie 2022.

„Situația mondială ne pune și pe noi în situația de a avea întârzieri. Noi am semnat contractul pentru echipamentele de radionavigație în luna decembrie 2021, iar în primăvara acestui an, s-au lansat în producție echipamentele de radionavigație și nu puteau fi livrate mai repede. După ce vor fi instalate, se pot face verificările în zbor”, a precizat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

La rândul său, directorul general al AACR, dl. Nicolae Stoica a declarat: ”Este vorba despre echipamente noi, care nu mai există în România; controlorii de trafic trebuie instruiți pe aceste echipamente; dacă acestea vor întârzia, automat și termenele de dare în folosință, inclusiv termenele de operaționalizare a aeroportului se vor prelungi! Suntem implicați direct în operaționalizarea Aeroportului de la Brașov , alături de ROMATSA! Ne bucurăm de deschidere și de o foarte bună colaborare!

Totodată, în această perioadă a început și instruirea controlorilor de trafic aerian. Directorul Direcției Serviciilor de Navigație Aeriană Regională (DSNAR) Arad din cadrul ROMATSA, dl. Florin Virgil Manta a prezentat următoarele: ” La Arad ne ocupăm de pregătirea sălii de dirijare, pentru a putea primi noile echipamente, care urmează să fie livrate; pregătirea comtrolorilor de trafic aerian, deja, a început, pentru a câștiga timp; există mai multe faze în pregătirea controlorilor: prima dată, trebuie să-i pregătim pentru tipul de spațiu aerian, pe care îl avem la Brașov, ei neavând o calificare în acest sens; în momentul în care vom avea definitivate procedurile de zbor și spațiul aerian, acestea vor fi introduse în simulator și începem pregătirea și antrenamentul lor; ultima fază a pregătirii se poate realiza, doar după instalarea echipamentelor în sala de dirijare a traficului aerian; urmează să primim manualele tuturor echipamentelor, sunt sute de pagini pentru fiecare echipament în parte, care trebuie însușite și urmărite de personalul tehnic; acestea se transmit către AACR în vederea verificării și autorizării echipamentelor; orice virgulă poate să influențeze autorizarea acestora. Facem tot ce ne stă în puțință să ne încadrăm în termenele stabilite, dar suntem conștienți că orice mică sincopă poate să afecteze acest termen al operaționalizării.”

La finalul conferinței de presă, președintele Consiliului Județean Brașov a declarat:

”Vă pot asigura că instituțiile, care au în responsabilitate operaționalizarea Aeroportului de la Brașov – ROMATSA și AACR – au fost alături de noi, pe parcursul tuturor etapelor și au sprijinit toate demersurile necesare realizării acestui proiect major. Sunt prima persoană, care își dorește ca Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav să devină operațional, am muncit extrem de mult la acest proiect, am încercat să găsesc soluții financiare pentru a-l putea implementa, mai avem un pas de făcut și acest obiectiv va fi operaționalizat! Vreau să le mulțumesc reprezentanților conducerii ROMATSA și AACR pentru susținerea și încrederea acordată”

Previous Cel mai mare proiect de modernizare a infrastructurii rutiere din județ, ”Drumul de sub munte” va fi finalizat până la sfârșitul acestui an

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

  av-logo-negative

  Program disponibilitate audiențe

  [booked-calendar]

  Trimite un mesaj