Consiliul Județean Brașov va actualiza Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), unul dintre documentele strategice care stau la baza investițiilor derulate în aria administrativă a județului

În aceste zile se semnează contractul de servicii privind actualizarea PATJ, în urma desfășurării procedurilor de achiziție, finalizate cu desemnarea ofertei câștigătoare, respectiv cea depusă de Asocierea Eco Maps SRL – IHS Romania SRL.

Valoarea totală a contractului de servicii este 1.190.000 lei, iar implementarea lui va dura 24 de luni, incluzând atât etapele de elaborare a studiilor și documentațiilor aferente Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Brașov, cât și faza de consultare publică pe tema actualizărilor realizate.

Ulterior, PATJ va fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Județean Brașov, fiind vorba despre o documentație cu caracter director, ce are ca scop transpunerea spațială a programului de dezvoltare economică și socială, culturală și instituțională a județului nostru.

Prevederile noului PATJ Brașov, odată aprobat, vor deveni obligatorii pentru documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism de rang inferior.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean asigură elementele definitorii pentru propunerile de dezvoltare spațială a unităților administrativ-teritoriale situate în limitele județului, precum și un cadru global și unitar privind posibilitățile de dezvoltare a teritoriului județean, în context regional și național.

Potrivit legii, documentația PATJ se actualizează la un interval de 10 ani, din necesitatea completării documentațiilor de amenajare a teritoriului cu strategii și politici specifice, formulate în concordanță cu elementul major intervenit în infrastructura de transport a României și a județului Brasov, respectiv integrarea în rețeaua de transport pan-europeană.

De asemenea, necesitatea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Brasov s-a conturat ca urmare a unor noi cerințe legislative, precum și datorită unor elemente ale amenajării teritoriului apărute după integrarea României în structurile europene.

Noul PATJ va fi pus în acord cu politicile și programele de dezvoltare recent elaborate la nivelul județului Brașov, va evidenția noile probleme și disfuncționalități survenite din teritoriu și va propune măsuri pentru diminuarea sau înlăturarea efectelor negative ale acestora.

Nu în ultimul rând, documentul va cuprinde toate modificările legate de infrastructura de transport, în ceea ce privește coridoarele pan-europene de transport, noi loturi de autostrăzi, drumuri naționale și Aeroportul de la Ghimbav, precum și modificările din infrastructura tehnico-edilitară și de gospodărie comunală (depozitul ecologic de deșeuri).

Adrian Ibănescu, arhitectul-șef al Consiliului Județean Brașov, a explicat că „în PATJ trebuie incluse domenii-țintă, potrivit obligațiilor survenite după integrarea României în spațiul Uniunii Europene, precum: cercetarea, inovarea, peisajul, protecția mediului, măsuri privind zonele expuse la riscuri, cooperarea în cadrul zonelor metropolitane/poli urbani de creștere etc. Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Brașov va urmări următoarele obiective: dezvoltare spațială policentrică și o nouă relație între mediul urban cel rural, un acces echivalent la infrastructură și cunoaștere, gestiunea judicioasă a patrimoniului natural și construit, promovarea de clustere competitive și inovative la nivel tras-național, întărirea rețelelor tehnologice trans-europene și întărirea structurilor ecologice și a resurselor culturale”.

„Județul Brașov este cel mai dezvoltat județ al Regiunii Centru, fiind un pol de creștere pentru dezvoltarea economică a acesteia și având capacitatea de a coagula toate forțele din regiune în vederea dezvoltării durabile. PATJ asigură cadrul pentru implementarea proiectelor esențiale pentru dezvoltarea sustenabilă a județului, iar pentru a asigura coeziunea teritorială și socială, se impune o viziune multianuală, care să țină seama atât de situația actuală, cât și de potențialul de creștere. Urbanismul este unul dintre domeniile prioritare în procesul de coeziune economică și socială pe care România, ca stat membru al Uniunii Europene, îl susține. Județul nostru se aliniază acestei viziuni, ținând cont de strategia și prioritățile de dezvoltare pe care ni le-am asumat prin Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov – 2021-2030”, a menționat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

Previous Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a vizitat vineri, 7 octombrie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, cea mai importantă instituție medicală din județ

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Contactează-mă

Apreciez că îți faci timp să iei legătura cu mine. Te rog să completezi formularul de mai jos.

Trimite-mi un mesaj

Revin cu un răspuns cât de repede posibil

    av-logo-negative

    Program disponibilitate audiențe

    [booked-calendar]

    Trimite un mesaj